Politika integrovaného management systému

Úvod | Politika integrovaného management systému

Pro zajištění tvorby systému managementu kvality, systému životního prostředí a systému BOZP, jejich udržování, rozvoj a trvalé zlepšování ve společnosti TINT s.r.o. je stanovena následující politika:

Vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO řady 9000, ČSN EN ISO řady 14000 a ČSN OHSAS řady 18000, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících kvalitu produktu, životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve společnosti.
Základní orientací společnosti je dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti prodeje a servisu výpočetní techniky, návrhu, montáže a správy IT sítí, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti.
Vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování systému managementu kvality, systému životního prostředí a systému BOZP.
Budeme rozvíjet neustálou aktivní spolupráci s našimi dodavateli při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci.
Trvalým cílem je neustálé zlepšování naši činnosti a zabezpečování kvality námi poskytovaných produktu.
Vedení společnosti bude provádět pravidelné přezkoumání integrovaného management systému, bude stanovovat cíle kvality, cíle a cílové hodnoty v oblasti životního prostředí a cíle v oblasti systému BOZP pro udržení a neustálé zlepšování integrovaného management systému.
Společnost bude vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání zaměstnanců společnosti v oblastech její činnosti.
Společnost bude plnit požadavky právních předpisů a jiných požadavků platné pro oblast životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k této problematice.
Zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi.
Všichni zaměstnanci se budou podílet na zjišťování nebezpečí, posuzování a řízení rizik ve společnosti.
Důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů budou zaměstnanci minimalizovat vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Ve Frýdku-Místku dne 15. 7. 2015
Ing. Martin Hriško
Výkonný ředitel společnosti